Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Jos Beckx bvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van
contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe
producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat
mee te delen op josbeckx [at] skynet [dot] be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met
de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Comments